08 August, 2022

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een "filosofie", een "wetenschap" en een "kunst".

Filosofie: er is een een connectie tussen de structuur & de functie van elk lichaamsdeel bij gezondheid & ziekte.

Wetenschap: er is een grondige kennis nodig (anatomisch, fysiologisch, neurologisch, biomechanisch en psychologisch) om op een professionele manier de patiënt te kunnen voorzien van de juiste behandeling naar herkenning & preventie en om de gezondheid te verzekeren en/of te herstellen (=kunde).

Kunst: het is een kunst om de wetenschappelijke kennis praktijkgericht & individueel toe te passen volgens de filosofie in al haar dimensies en specialisaties.

Elk lichaamsdeel bestaat uit een specifieke structuur (beenderen, gewrichten, pezen, organen of zenuwweefsel). Als de de lichaamsstructuur door ziekte is aangetast, komt de functie van het lichaamsdeel in gedrang en kan er (structurele) slijtage of veranderingen optreden. Bijvoorbeeld: iemand heeft rugpijn en zoekt zijn toevlucht in medicatie tegen de pijn. Het pijnsignaal (=symptoom) is eigenlijk juist een signaal van een verkeerd functiegebruik. Als dat enige tijd aanhoudt, kan het probleem overgaan in een structureel probleem, zoals een hernia.

Osteopathie: wie komt in aanmerking en voor welke klachten?

De lijst van klachten waarvoor osteopathie in aanmerking komt is zeer uitgebreid. Veelal zijn het klachten die geen aanwijsbare oorzaak hebben, maar waarmee de patiënt moet "leren leven".... De osteopaat gaat op zoek naar de onderliggende oorzaak. In geval van chronische rugpijn zou er bijvoorbeeld een rugwervel geblokkeerd kunnen zitten, maar het kan evenzeer een onderliggend functioneel darmprobleem zijn. Osteopathie is de kunst om inzicht te krijgen in de anatomische, fysiologische en neurologische relaties van een oorzaak-gevolg keten die leidt tot de klacht (symptoom). Iederéén, van jong tot oud, kan gebaat zijn met een osteopathische behandeling.

Volgende klachten worden behandeld:

bij baby's: reflux, asymmetrie van de schedel of het gezicht, voorkeurshouding, overstrekken, huilbuien, angst, onrust, KISS-syndroom, neus-, keel- en oorproblemen, slaapstoornissen, slik-en zuigproblemen, immuniteitsproblemen, darmklachten, stoelgangproblemen.

bij kinderen: ademhalingsmoeilijkheden zoals sinusitis, astma en allergieën, concentratie-, gedrags- en leerproblemen, evenwichtsproblemen, hoofdpijn, migraine, houdingsafwijkingen zoals asymmetrie en scoliose, huidproblemen zoals eczeem, psoriasis, KIDD-syndroom, motorische achterstand, neus-, keel-, oorproblemen, slaapstoornissen, spijsverteringsklachten, ADHD & ADD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), strabisme of scheelzicht, lui oog, vertraagde spraakontwikkeling, voor, tijdens of na orthodontistische behandeling, zindelijkheid.

bij sporters: spierkrampen, tendinitis, spierscheuren, verzuring, ....

bij zwangere en pas bevallen vrouwen: bekkeninstabiliteit, rugpijn, staartbeen (coccyx) pijn, hyperventilatie, middenrif (diafragma) spanningen, hoofdpijn, zwellingen langs de aders met blauwe en paarse verkleuring, pijnlijke dikke enkels, vermoeidheid bij het lopen, rusteloze benen, ....

bij volwassenen: rugpijn (lumbago, artrose, blokkades, discus hernia, bulging), nekpijn (blokkades, whiplash, torticollis, pijn uitstralend in de schouder, ...), ledematen (frozen shoulder, enkelpijn, kniepijn, tenniselleboog, golferselleboog), organen (spijsverteringsproblemen, opgeblazen gevoel, maagpijn, buikpijn, constipatie, diarree, menstruatieklachten, menopauzale klachten), psychisch (stress, depressie, angst, hyperventilatie, vermoeidheid), voeding (overgewicht, obesitas, slechte eetpatronen, verzuring)

Heb je nog vragen omtrent een bepaalde klacht of wens je nog meer informatie omtrent de manier van behandelen aarzel dan niet om ons te contacteren want "een goede gezondheid" is het kostbaarste in een mensenleven...

info@ostejopathie.be - tel.: 056/ 72 38 94 -