Praktisch

Afspraak voor een behandeling

Om een afspraak te maken bij de osteopaat is geen medisch voorschrift of doorverwijzing van een arts nodig. Indien u lichaamsklachten heeft, waardoor de functionaliteit van uw handelen en dagelijkse activiteiten wordt beperkt, kan u bij ons terecht.

De keuze van de therapeut kan u zelf bepalen maar we helpen u graag met ons deskundig advies indien u dat wenst.

U kan elke werkdag tussen 07u30 en 20u30 en op zaterdag van 8u30 tot 16u30 een afspraak maken op één van de volgende manieren:

Voorafgaand aan de eerste consultatie:

Voorafgaand aan de eerste consultatie wordt normaal een vragenlijst digitaal opgestuurd waarbij u heel gedetailleerd uw klachten en medische toestand kan beschrijven om uw dossier zo goed mogelijk voor te bereiden. Gegevens over voorgaande onderzoeken zoals radiografie, echografie, bloedanalysen, medicatiegebruik, ... stuurt u best ook vooraf digitaal door of brengt u mee wanneer u in behandeling komt. Deze optimaliseren onze therapie en vervolledigen ons werk bij het maken van oorzaak - gevolg patronen.

24 uur voor de afspraak zal u per mail een herinnering krijgen van uw afspraak.

De duurtijd van een behandeling bij een eerste afspraak duurt één uur. De daaropvolgende behandelingen ongeveer 45 minuten.

We vragen u graag om op tijd op uw afspraak te komen uit respect voor de patiënten die na u op consultatie komen. Er is wifi voorzien in de wachtzaal en eventueel ook een plaats waar u rustig en ongestoord kan werken.

Gedeeld dossier

Een gemeenschappelijk databeheer, opvolging van behandelingen en regelmatige overlegmomenten binnen het osteopaten-team maken ons werk efficiënt en doelgericht. M.a.w. een patiënt binnen de praktijk is niet gebonden aan één osteopaat. Elke osteopaat kan beschikken over ieder dossier zodat hij/zij kan verder werken op de voorgaande behandeling of verder zoeken naar de onderliggende oorzaken zonder dat de patiënt iedere keer opnieuw zijn/haar verhaal moet doen. Echter hebben we ook respect voor bepaalde vertrouwde informatie die helemaal privé kan gehouden worden voor andere collega's en medewerkers indien u dit wenst.

We zijn volledig in regel met het privacybeleid van de GDPR-wet, dit zowel tov. de patiënt, ons IT- en databeheer alsook tov. alle medewerkers binnen de groepspraktijk.

Effect van een behandeling

In relatie tot de klacht en hulpvraag zullen de beoogde resultaten, het aantal behandelingen die noodzakelijk zijn en de behandelingstermijn tijdens de eerste behandelingen met u besproken worden.

Dikwijls worden ook richtlijnen meegegeven waarbij u uw levensstijl kunt aanpassen en de therapie kan ondersteunen. Het effect van de behandeling kan sterk worden beïnvloed door uw gedrag na de therapie en de stiptheid waarmee u in staat bent onze aanbevelingen op te volgen.

Hoe acuter de klacht, hoe sneller resultaat kan worden bereikt met onze behandelingen. Hoe chronischer de klachten reeds aanslepen, hoe uitgebreider uw lichaamsbalans zal verstoord zijn. Het spreekt voor zich dat de frequentie en behandelingstermijn dan ook groter zullen zijn.