Praktisch

Afspraak voor een behandeling

Om een afspraak te maken bij de osteopaat is geen medisch voorschrift of doorverwijzing van een arts nodig. Indien u lichaamsklachten heeft, waardoor de functionaliteit van uw handelen en dagelijkse activiteiten wordt beperkt, kan u bij ons terecht.

De keuze van de therapeut kan u zelf bepalen maar we helpen u graag met ons deskundig advies indien u dat wenst.

U kan elke werkdag tussen 07u30 en 20u30 en op zaterdag van 8u30 tot 16u30 een afspraak maken op één van de volgende manieren:

Voorafgaand aan de eerste consultatie:

Voorafgaand aan de eerste consultatie wordt normaal een vragenlijst digitaal opgestuurd waarbij u heel gedetailleerd uw klachten en medische toestand kan beschrijven om uw dossier zo goed mogelijk voor te bereiden. Gegevens over voorgaande onderzoeken zoals radiografie, echografie, bloedanalysen, medicatiegebruik, ... stuurt u best ook vooraf digitaal door of brengt u mee wanneer u in behandeling komt. Deze optimaliseren onze therapie en vervolledigen ons werk bij het maken van oorzaak - gevolg patronen.

24 uur voor de afspraak zal u per mail een herinnering krijgen van uw afspraak.

De duurtijd van een behandeling bij een eerste afspraak duurt één uur. De daaropvolgende behandelingen ongeveer 45 minuten.

We vragen u graag om op tijd op uw afspraak te komen uit respect voor de patiënten die na u op consultatie komen. Er is wifi voorzien in de wachtzaal en eventueel ook een plaats waar u rustig en ongestoord kan werken.

Gedeeld dossier

Een gemeenschappelijk databeheer, opvolging van behandelingen en regelmatige overlegmomenten binnen het osteopaten-team maken ons werk efficiënt en doelgericht. M.a.w. een patiënt binnen de praktijk is niet gebonden aan één osteopaat. Elke osteopaat kan beschikken over ieder dossier zodat hij/zij kan verder werken op de voorgaande behandeling of verder zoeken naar de onderliggende oorzaken zonder dat de patiënt iedere keer opnieuw zijn/haar verhaal moet doen. Echter hebben we ook respect voor bepaalde vertrouwde informatie die helemaal privé kan gehouden worden voor andere collega's en medewerkers indien u dit wenst.

We zijn volledig in regel met het privacybeleid van de GDPR-wet, dit zowel tov. de patiënt, ons IT- en databeheer alsook tov. alle medewerkers binnen de groepspraktijk.