20 December, 2019

With all good wishes for Christmas and happiness in the coming year 2020!

Wij wensen jullie in de eerste plaats opnieuw te bedanken voor onze groepspraktijk gekozen te hebben!

Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om de voordelen van een groepspraktijk nog eens uit te doeken te doen.

* Volledigheid van Informatie

* Alle uw relevante medische informatie blijft bij ons (op een vertrouwelijke manier) bewaard en wordt aangewend om u zo doelgericht mogelijk van dienst te zijn

* Competentie & constante Ontwikkeling
Het feit van met verschillende osteopaten - met elk een unieke ervaring, visie en aanvoelen - zaken te kunnen delen en aftoetsen draagt enorm bij aan de kwaliteit van de geleverde service [of behandeling]

* Bovendien zorgt de groepspraktijk voor een continu leerproces en een versneld ontwikkelen van de individuele schakels. We delen immers de opgedane kennis (uit de praktijk, maar evenzeer via verscheidene seminaries en dergelijke), en komen op regelmatige basis samen om nieuwe methodes en technieken uit te testen en elkaar te ‘challengen’

* Flexibiliteit naast Continuïteit

* U bepaalt zelf of u steeds door dezelfde osteopaat wil behandeld worden, of verkiest van verschillende aanpakken en invalshoeken gebruik te maken

* Beschikbaarheid

* In dringende gevallen staat er steeds een osteopaat ter uwer beschikking

Ons team, u wellicht wel bekend, bestaat momenteel uit 3 gepassioneerde osteopaten met een schat aan ervaring:

Jo: De bezieler van de praktijk en met ruim 25jaar ervaring een wandelende encyclopedie wat holistische zorg en behandeling betreft. Jo is bovendien al 21jaar docent (en Vice-Principal) aan de ‘International Academy of Osteopathy’ in Gent. Immer leergierig en gedreven zijn inzichten en technieken aan te scherpen is hij een bron van inspiratie, kennis en kunde voor zijn collega’s. Toch is Jo de eerste om erop te wijzen dat hij op zijn beurt bijleert via de interactie met die collega’s.

Pauline: Een incarnatie van al wat goed en mooi en echt is, zorgt Pauline ervoor dat je als het ware ontwaakt in een lente-bui van positieve energie. Haar scherp inzicht combinerend met een intuïtieve en persoonlijke benadering van de patiënt (klein of groot) zorgt soms voor uitzonderlijke resultaten. Als top yogi heeft Pauline een brede kijk op hoe levensstijl (beweging, voeding), en gezondheid en welzijn hand in hand gaan.

Annelies: Annelies kan als geen ander mensen tot rust brengen alsook in staat stellen zichzelf zowel ruimer als dieper te begrijpen en aan te voelen. Het leven is een subtiel en soepel streven naar evenwicht, zo weet Annelies.

We staan erop u nogmaals van harte te bedanken voor het vertrouwen, hopen u binnenkort terug te zien en wensen u nu al een heerlijke kerstperiode.

Annelies, Pauline, Catharine en Jo